Regulamin

Wróć do listy stron


Pokaż furę! Podziel się z nami zdjęciem Twojego zadbanego auta. W każdym miesiącu wyróżniamy najpiękniejszą furę!

 

 

ZASADY W SKRÓCIE

 

1. Aby dodać zdjęcie samochodu musisz posiadać konto w naszym serwisie. Rejestacja jest darmowa, możesz to zrobić w szybki sposób poprzez Facebooka czy konto Google lub weryfikując adres e-mail.

 

2. Każde z przesyłanych zdjęć jest weryfikowane przez administratora i moderatorów, po ich pozytywnym rozpatrzeniu fotka trafi do poczekalni i zostanie oceniona przez innych zalogowanych użytkowników.

(Odrzucone zdjęcia to te np. z ukrytą reklamą, wulgaryzmami w opisie, złym wyborem kategorii dla samochodu itp.)

 

3. Na stronę główną trafiają zdjęcia, które otrzymały powyżej 3 dodatnich głosów w poczekalni. 

 

4. W zakładce "Top" i przejściu do aktualnego bądź minionego miesiąca wyświetlają się zdjęcia od najwyższej ilości uzyskanych punktów. 

 

5. Zdjęcie samochodu, które uzyskało największą ilość punktów pojawi się:

a) jako post z informacją o uzyskaniu największej ilości punktów w danym miesiącu na naszym profilu Facebook Pokaż Furę

b) zmienimy na kolejny miesiąc zdjęcie profilowe korzystając z wygranego zdjęcia (na życzenie dodajemy link promujący konto na Instagramie czy Facebooku wygranego)

c) dla zwiększenia promocji wygranej fury dodamy zdjęcie na naszym profilu Instagram 

 

W maju główną nagrodą był Portfel Slim Carbon Wallet Red Interior by CarbonHouse

W czerwcu główną nagrodą będzie Carbonowy Portfel by CarbonHouse o wartości 309zł!

W lipcu mamy dla Was kosmetyki do auta dzięki nowemu sponsorowi Daniel Washington

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Konkurs jest organizowany pod nazwą "Pokaż Furę".
2. Organizatorem Konkursu jest serwis Pokaż Furę.
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie https://www.pokazfure.pl w dniach od 12.04.2020 do 31.12.2020.

4. Konkurs podczas jego trwania wytypuje 9 osób z najlepszym dodanym zdjęciem samochodu poprzez głosowanie użytkowników.

 

 

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE


1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być to każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem Pokaż Furę.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.
b) osoba biorąca udział w konkursie, musi aktualnie posiadać pojazd zgłoszony jako zdjęcie konkursowe, lub posiadać dowód jego aktualnego posiadania.
c) osoba biorąca udział w konkursie nie może podawać się za osobę trzecią, wątpliwości administratora mogą zostać weryfikowane.
d) zdjęcie konkursowe nie może zawierać reklam produktu, usług, kont społecznościowych oraz żadnej form działalności zarobkowej, poza uprzednim ustaleniem tego z administratorem strony.
e) zdjęcia konkursowe zgłoszone nie może odbiegać od rzeczywistości bryłą, oraz faktycznym stanem pojazdu, zdjęcia modyfikowane w programach graficznych nie będą weryfikowane w warunkach konkursowych.
f) administrator ma pełne prawo do odrzucenia zdjęcia konkursowego zgłoszonego przez użytkownika na podstawie nie spełnienia warunków wymienionych powyżej, jak i prawo do usuwania/blokowania użytkownika nagminnie łamiącego regulamin strony.

g) po otrzymaniu nagrody za najlepiej ocenione zdjęcie użytkownik nie ma prawa kolejny raz zdobyć nagrody udostępniając to samo zdjęcie w konkursie.

h) administrator zastrzega prawo do nie akceptowania bądź usuwania powtarzających się zdjęć.

 

§ 3
NAGRODY


1. Nagrodą w Konkursie są:

a) post z informacją o uzyskaniu największej ilości punktów w danym miesiącu na naszym profilu Facebook Pokaż Furę

b) zdjęcie profilowe z wykorzystaniem wygranego zdjęcia (na życzenie dodajemy link promujący konto na Instagramie czy Facebooku wygranego)

c) dla zwiększenia promocji wygranej fury dodamy zdjęcie na naszym profilu Instagram 

d) w maju oraz czerwcu główną nagrodą będą Portfelele Carbonowe, których sponsorem jest firma CarbonHouse

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni poprzez głosowanie innych zalogowanych użytkowników, którzy w czasie trwania konkursu uzyskają największą ilość punktów dodatnich.
3. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez stronę Pokaż Furę lub przez profil na Facebook w przeciągu 7 dni roboczych od rozstrzygnięcia konkursu.
5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres kontakt@pokazfurę.pl w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.
6. Administrator zastrzega prawo do zarządania przedstawienia dowodu posiadania samochodu ze zdjęcia osoby wygranej poprzez wykonanie np. dodatkowego zdjęcia z uwzględnieniem prośby wysłanej na adres e-mail.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Pokaż Furę.
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

 

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU


1. Warunkiem odebrania nagrody w konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.


§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Regulamin.

 

Ostatnio modyfikowano regulamin: 01.07.2020

 Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję
Facebook
Facebook